Sol·licitar aval

Inici > Activitats > Sol·licitar aval

Sol·licitar avalNormativa per la sol·licitud d'aval d'activitats científiques

La Societat Catalana de Nefrologia (SCN), té entre d'altres la finalitat de promoure l'estudi de la Nefrologia en les vessants de detecció, prevenció, assistència mèdica, docència, recerca i organització sanitària a Catalunya. Per aquest motiu la SCN ha de recomanar davant els seus socis i tots aquells que ho sol·licitin determinades activitats científiques que, si bé no són organitzades directament per la SCN, sí estan d'acord amb els objectius de la Societat. El fet d' atorgar el patrocini de la SCN a una activitat científica és una forma d'acreditació.

La Junta Directiva de la SCN ha decidit regular mitjançant la present normativa la concessió del patrocini o aval científic a les activitats científiques organitzades per particulars o altres institucions que tinguin com a objectiu la difusió, expansió i promoció de les diferents vessants de la Nefrologia.

Queden fora d'aquesta normativa aquelles activitats organitzades i/o finançades per la pròpia SCN, així com les activitats de Grups de Treball de la SCN. Tampoc entren en l'àmbit del Patrocini de la SCN aquelles activitats encaminades al reconeixement o recomanació de persones destacades en l'àmbit de la Nefrologia.

 1. L'objectiu del PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCN es limita a acreditar el valor científic de l'activitat. No vincula a la SCN amb aspectes organitzatius i financers de l'activitat patrocinada.

 2. La concessió del PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCN autoritza a que aquesta condició i el nom de la SCN pugui i hagi de figurar en tota la documentació de l'activitat patrocinada, assenyalant-se explícitament la frase: "Les opinions expressades pels autors no reflecteixen necessàriament la posició de la SCN".

 3. La SCN declinarà el patrocini de reunions o publicacions el contingut de les quals sigui eminentment la promoció comercial de fàrmacs, equips, softwares o similars.

 4. La Junta Directiva de la SCN nombrarà una Comissió Específica integrada per el/la Secretari/ària i un altre membre de la Junta Directiva que aprovarà o denegarà la concessió de patrocini institucional, amb la confirmació del President/a. També procedirà a respondre per escrit i/o per correu electrònic, a través de la Secretaria Tècnica de la SCN, l'acceptació plena, l'acceptació condicionada o el rebuig de la sol·licitud. A més, es donarà o denegarà provisionalment l'aval a l'espera de la seva ratificació definitiva en la següent reunió ordinària de la Junta. Les decisions finals no es podran recórrer. Els criteris que utilitzarà la comissió per a la valoració de les sol·licituds seran els següents:

  1. Finalitat de difusió, expansió, promoció de coneixements i tècniques relacionats amb la Nefrologia.
  2. Repercussió de l'activitat en la comunitat avesada en la Nefrologia, valorada segons el nombre d'inscripcions previstes i/o d'institucions participants.
  3. Continguts docents del programa científic i caràcter innovador dels temes que s'abordin.
  4. Nivell d'impacte científic dels docents.
  5. Control d'assistència i sistema d'avaluació de lo après dels participants.
  6. Avaluació de la satisfacció dels participants quant a l'activitat científica.
  7. Àmbit de l'activitat científica.

 5. Poden rebre el PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCN les següents activitats científiques:

  1. Congressos, Reunions i Simposis d'altres institucions i empreses els continguts dels quals estiguin directament relacionats amb temes de l'àmbit de la Nefrologia.
  2. Projectes de recerca.
  3. Llibres i monografies.
  4. Documents de consens i guies diagnòstic-terapèutiques.
  5. Software relacionat amb la Nefrologia.
  6. Pàgines Web amb continguts relacionats amb la Nefrologia.
  7. Cursos on-line de temes relacionats amb la Nefrologia.
  8. Qualsevol altra activitat científica d'interès per a la Nefrologia.

 6. La sol·licitud de PATROCINI la realitzaran els organitzadors de l'activitat. En el cas de que sigui una empresa comercial, és necessari que la sol·licitud sigui tramitada o avalada per un soci de la SCN.

 7. La sol·licitud serà remesa al/la Secretari/ària de la SCN amb al menys 3 setmanes d'antelació de la data prevista per l' inici de l'activitat. En la sol·licitud caldrà fer constar:

  1. Títol de l'activitat i objectius de la mateixa.
  2. Nom o noms de les persones o institucions que organitzin l'activitat.
  3. Dates, lloc i el programa, en el que constaran els temes a desenvolupar i els ponents (Programa Científic).
  4. Nombre estimat de persones que assistiran o realitzaran l'activitat. En el seu cas, nombre d'exemplars de la primera edició.
  5. Quota d'inscripció.
  6. Una declaració explícita de que si la SCN concedeix el patrocini no implica cap vinculació amb els aspectes organitzatius i financers de l'Activitat Científica.

 8. Haurà de dipositar-se a la Secretaria Tècnica de la SCN un exemplar del programa definitiu de l'activitat o de qualsevol altre tipus de publicació, si bé es pot fer arribar per correu electrònic.

 9. La concessió del Patrocini implica l'aportació d'una compensació econòmica a la Fundació SCN per part dels organitzadors, en funció de les condicions que s'esmenten a continuació. La seva finalitat és compensar les despeses d'avaluació de l'activitat i col·laborar a la promoció científica de la SCN. D'acord amb això, aquesta aportació econòmica variarà en funció de la condició del sol·licitant i la seva relació amb la SCN, del tipus d'activitat, del contingut i qualitat del programa científic de la mateixa, i del nombre previst d'inscrits (o d'exemplars a editar, si és el cas). Les Empreses declarades col·laboradores de la SCN estaran exemptes d'aquesta aportació. La concessió del patrocini, donarà dret a incloure el logotip de la societat en els programa científic de l'activitat avalada. Tanmateix la Societat Catalana de Nefrologia durà a terme la difusió de l'activitat a tots els socis mitjançant correu electrònic i l'anunciarà al calendari d'activitats de la Societat.

Aquesta normativa queda aprovada en la Reunió Ordinària de la Junta Directiva de la SCN del dia 22 d'abril de 2013.

Activitat promoguda per un membre de la SCN
Quan una activitat sigui promoguda per un o diversos membres de la SCN i compleixi els criteris d'aval, aquest es concedirà sense cap cost.

Activitat promoguda per un investigador o grup d'investigadors que no siguin socis de la SCN
Quan una activitat sigui promoguda per un o diversos investigadors no pertanyents a la SCN, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l'aval i s'abonarà la quota establerta de 300 € (IVA no inclòs).

Activitat promoguda per una entitat privada que no sigui la SCN
Quan una activitat sigui promoguda una entitat privada, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l'aval i s'abonarà la quota establerta de 1000 € (IVA no inclòs).

Activitat promoguda per una indústria farmacèutica
Quan una activitat sigui promoguda per una indústria farmacèutica, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l'aval i s'abonarà la quota establerta de 2000 € (IVA no inclòs).

CONSENTIMENT INFORMAT

Cerrar

Utilitzem cookies própies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "política de Cookies".