Historics activitats

Inici > Activitats > Activitats de la societat > Historics activitats

Prurit associat a MRC, una visió 360°

Prurit associat a MRC, una visió 360°
Historics activitats Historics activitats

Prurit associat a MRC, una visió 360°

Informació d'interés

Organitza: Societat Catalana de Nefrologia
Data: Dimecres, 18 d'octubre del 2023
Format: Presencial
Seu: Hotel Alexandra Barcelona C/ de Mallorca, 251, 08008 Barcelonabr>

amb el Patrocini:
CSL Vifor

Dimecres, 18 d'octubre del 2023. 18.30 – 20.30 h

El prurit associat a malaltia renal crònica (Pa-MRC) és un símptoma molt freqüent i la seva prevalença augmenta a mesura que avança l'estadi de funció renal. El seu impacte negatiu sobre la qualitat de vida és molt important, i es relaciona amb l'aparició d'alteracions del somni, ansietat, depressió i problemes per mantenir l'activitat física i laboral habituals, així com un augment de la mortalitat dels pacients que el presenten. Malgrat la seva transcendència clínica, el Pa-MRC és una afecció infra diagnosticada i amb un abordatge terapèutic poc estandarditzat i moltes vegades sub òptim.

El dia 18 d'octubre tindràs l'oportunitat de debatre amb experts (nefrologia, dermatologia i enfermeria) sobre aquest tema. Us esperem a l'hotel Alexandra. No t’ho perdis!

Moderador:
Dr. Vicent Esteve & Dra. Maria Jesus Lloret

Ponents:

  • Dra. Maria Jesús Lloret. Nefrologia, Fundació Puigvert
  • Sra. Eva Campín. Infermeria, Fundació Puigvert
  • Dr. Vicent Esteve. Nefrologia, Consorci Sanitari de Terrassa
  • Dr. Ignasi Figueras. Dermatologia, Hospital Universitari de Bellvitge

18:30-18:40
Benvinguda

18:40-19:15
Què sabem de la fisiopatologia del Pa-MRC? Descobrint-ne les complexitats

19:15-20:00
Maneig del Pa-MRC i noves alternatives terapèutiques

20:00
Preguntes de l'audiència i les conclusions

HIGHLIGHTS: KIDNEY WEEK 2022 - 52 CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE NEFROLOGIA

Highlights: · Kidney Week 2022 · 52 Congrés de la Societat Espanyola de Nefrologia

Highlights Kidney Week 2022

Highlights 52 Congrés de la Societat Espanyola de Nefrologia

Webinars iSGLT2

2021
Historics activitats Historics activitats

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Accés virtual: La retransmissió de la jornada es farà a través de la web: www.socane.cat
Serà imprescindible disposar del codi d’accés per accedir a la retransmissió.

Webinar amb la col·laboració de:
AstraZeneca Esteve

Dijous, 2 de Desembre de 2021. 16.30 h a 18.00 h

Webinar “iSGLT2: Reptes pels nefròlegs”

Moderació: Dra. Laia Sans. Presidenta de la Societat Catalana de Nefrologia

Webinar sobre la utilizació d’inhibidors de SGLT2 en la pràctica assitencial diària i basat en l’exposició de casos clínics que permetran la introducció tant de conceptes teòrics com d’aspectes pràctics de maneig.

18:35-19:20
Casos clínics (3)
Ponents:
Dra. Clara Barrios Nefròloga, H. Del Mar
Dr. Manolo Pérez Maraver Endocrinòleg, H. Bellvitge
Dr. Jordi Roig Nefròleg, H. Arnau Vilanova

  1. 1r repte: Maria, pacient amb malaltia renal crònica per nefropatia diabètica

  2. 2n repte: Jordi, pacient amb síndrome cardio-renal, com completem el SUDOKU?

  3. 3r repte: Jaume, pacient amb patologia glomerular

Webinars sobre el Complement

2020
Historics activitats Historics activitats

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Dates: Desembre 2020 - Març 2021
Accés virtual: La retransmissió de la jornada es farà a través de la web: www.socane.cat Serà imprescindible disposar del codi d’accés per accedir a la retransmissió.

1ª Sessió - Dimarts, 15 de desembre de 2020

Moderador: Dra. Eva Rodriguez. Hospital del Mar – Parc de Salut Mar, Barcelona

17:30 - 18:15
SHUa primària o secundària: És aquesta la qüestió?
Dr. Enrique Morales. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

18:15 - 19:00
Tractament Precoç de les MATs: consideracions clíniques i d´economia de la salut
Dr. Miguel Uriol. Hospital Universitari Son Espases, Palma Mallorca

19:00 - 19:30
Cas Clínic
Dr. Alfons Segarra. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

19:30
Discussió

2ª Sessió - Dijous, 21 de gener de 2021

Moderador: Dr. Alfons Segarra. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

17:30 - 18:15
Pot individualitzar-se el tractament de la SHUa? Hi ha biomarcadors que ens ajudin?
Dr. Miquel Blasco. Hospital Clñínic, Barcelona
Dra. Gema Ariceta. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

18:15 - 19:00
Afectació neurològica i MAT: Valor pronòstic del Radiodiagnòstic
Dr. Angel Calleja. Hospital Universitari Son Espases, Palma Mallorca

19:00 - 19:30
Cas Clínic
Dra. Montserrat Díaz. Fundació Puigvert, Barcelona

19:30
Discussió

3ª Sessió - Dimecres, 24 de març de 2021

Moderador: Dr. Francesc Moreso. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

17:30 - 18:15
SHUa i Trasplantament Renal: Revisió de la sèrie d´un centre
Dr. Constantino F. Rivera. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

18:15 - 19:00
Abordatge de la MAT en el post-trasplantament renal
Dra. Ana Ávila. Hospital Universitario Doctor Peset, València

19:00 - 19:30
Cas Clínic
Dr. Ignacio Revuelta. Hospital Clínic, Barcelona

19:30
Discussió

Curs de mètodes estadístics

2020
Historics activitats Historics activitats

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Professorat: Natalia Pallarés, Judith Peñafiel, Albert Espelt, Aurelio Tobias, Cristian Tebé Cordomí
Data d'inici: Dissabte, 15 de febrer de 2020
Seu: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Managament
Edifici Balmes: C/ Balmes, 132-134, 08008 - Barcelona. Tel: +34 93 542 18 80

1ª SESSIÓ - Dissabte, 15 de febrer de 2020. 09.00 – 14.00 h

Presentació

Modelització estadística
Conceptes bàsics.

Regressió linial
Modelització de la relació lineal entre una variable continua i una o més variables explicatives. Condicions d’aplicació i intepretació.
Professora: Judith Peñafiel

Dijous, 12 de novembre de 2020. 18.00 - 19.30 h

2ª SESSIÓ

Regressió logística
Introducció a un model estadístic que utilitza una funció logística per modelar una variable depenent dicotòmica. Odds Ratio. Condicions d’aplicació i intepretació.
Professora: Natàlia Pallarés

Dijous, 19 de novembre de 2020. 18.00 - 19.30 h

3ª SESSIÓ

Regressió Log-binomial
Examinar les diferències entre la raó de prevalença i la odds ratio en estudis transversals i proporcionar eines per calcular la raó de prevalença.
Professor: Albert Espelt

Dijous, 26 de novembre de 2020. 18.00 - 19.30 h

4ª SESSIÓ

Anàlisis de Supervivència
Introducció a l’anàlisis del temps fins a un esdeveniment. Corbes de supervivència.Kaplan-Meier. Test de Logrank.
Professora: Sara Perez-Jaume

Dijous, 3 de desembre de 2020. 18.00 - 19.30 h

5ª SESSIÓ

Regressió de Cox
Modelització de variables de temps fins a un esdeveniment. Models de Cox. Proporcionalitat de riscos. Models de riscos competitius.
Professor: Cristian Tebé

Dijous, 10 de desembre de 2020. 17.00 - 20.15 h

6ª SESSIÓ

Metaanàlisis
Introduir les principals tècniques estadístiques per realitzar una metaanàlisi, a partir de la integració d'informació secundària d'estudis clínics.
Professor: Aurelio Tobias

*L’horari de l’ultima sessió de 17.00 a 20.15 hores (Metaanàlisis I de 17.00 a 18.30 i Metaanàlisis II de 18.45 a 20.15).

Curs d'introducció a la recerca clínica

Curs d'introducció a la recerca clínica 2019

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Professorat: Sebastià Videla, Marta Millaret, Pilar Hereu, Maria José Lopez, Judith Peñafiel, Natàlia Pallares, Cristian Tebé Cordomí
Data d'inici: Dissabte, 23 de febrer de 2019
Seu: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Managament
Edifici Balmes: C/ Balmes, 132-134, 08008 - Barcelona. Tel: +34 93 542 18 80

Dissabte, 23 de febrer de 2019. 9.00 – 14.00 h

1ª SESSIÓ Aula 209 – Planta 2
Ponents: Sebastià Videla i Marta Millaret

Presentació

Formulació de la pregunta de recerca: objectius i hipòtesis
El punt de partida de tot procés d'investigació és el plantejament d'una pregunta d'investigació. En aquesta sessió explicarem aquest procés cabdal en tot projecte de recerca.

Com fer una bona revisió bibliogràfica?
Conèixer l'estat de l'art és imprescindible i per tant és peremptori fer una bona revisió de la literatura. En aquesta sessió coneixerem les principals fonts disponibles i el programari per fer una correcta gestió documental.

Dissabte, 23 de març de 2019. 9.00 – 14.00 h

2ª SESSIÓ Aula 401 – Planta 4
Ponents: Cristian Tebé i Pilar Hereu

Dissenys d'estudis
L'objectiu, les hipòtesis i és clar els recursos disponibles, condicionaran l'elecció del tipus de disseny. En aquesta sessió aprofundirem en els dissenys d'estudis clínics clàssics, des dels observacionals als assajos clínics.

Ètica i regulació en la recerca clínica
La Declaració d'Hèlsinki defineix els principis ètics que han d'orientar als investigadors en la recerca mèdica que implica a persones. Així mateix, la recerca clínica amb medicaments està molt regulada i cal conèixer bé els diferents tipus d'estudi per saber la legislació que hi aplica i les responsabilitats que assumeix l'investigador.

Dissabte, 27 d'abril de 2019. 9.00 – 14.00 h

3ª SESSIÓ Aula 401 – Planta 4
Ponents: Judith Peñafiel, Natalia Pallares i Cristian Tebé

Com recollir les dades?
Elaborar un bon qüestionari de recollida de dades i definir una estratègia per garantir-ne la qualitat es vital perquè els resultats de l'estudi siguin vàlids i fiables.

Metodologia estadística
“It is the mark of a truly intelligent person to be moved by statistics.” (G. Bernard Shaw). En aquesta sessió repassarem conceptes com contrast d'hipòtesis, p-valor, interval de confiança, associació, biaix i causalitat.

Dissabte, 18 de maig de 2019. 9.00 – 14.00 h

4ª SESSIÓ Aula 401 – Planta 4
Ponents: María José López

Com escriure un article científic?
En aquesta sessió parlarem de la importància de publicar, explicarem en què consisteix l'estil científic i veurem pas a pas l'estructura que hem de seguir a l'hora d'escriure un article original.

Un cop escrit el manuscrit...encara queda molt per fer!
En aquesta sessió parlarem de l'elecció de la revista, de la importància dels aspectes formals de l'enviament i d'allò que és quasi tan important com escriure un bon manuscrit ... escriure una bona resposta a revisors!

Aules de nefrologia

Aula de Nefrologia 2018

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Professorat: Dra. Meritxell Ibernon. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Dr. Francesc Maduell. Hospital Clínic, Dr. Edoardo Melilli. Hospital U. de Bellvitge, Dr. Francesc Moreso. Hospital Vall d'Hebron
Data d'inici: Dijous, 15 de febrer de 2018
Seu: Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina – Campus Casanova
Carrer de Casanova, 143, Aula 2 (1ª Planta)

Dijous, 15 de febrer de 2018. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 1: UPDATE EN NEFROLOGIA
Coordinadora i Moderadora: Dra. Meritxell Ibernón Vilaró. Cap Servei Nefrologia, Hospital Sant Joan Despí “Moisés Broggi”

Novetats en Diàlisi
Dra. Raquel Ojeda López. Metge Adjunt Servei de Nefrologia, Hospital Clínic de Barcelona

Novetats en Trasplantament
Dra. Joana Sellarés Roig. Metge Adjunt Servei de Nefrologia, Hospital Vall d'Hebron

Novetats en Nefrologia Clínica
Dr. Xavier Fulladosa Oliveras. Nefròleg Especialista, Hospital U. de Bellvitge

Dijous, 22 de març de 2018. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 2: ACTUALITZACIÓ HPTS
Coordinador i Moderador: Dr. Francesc Maduell Canals. Cap Secció Diàlisi, Hospital Clínic de Barcelona

Suplementació VitD3
Dr. Vicens Torregrosa Prat. Metge Adjunt Servei de Nefrologia, Hospital Clínic de Barcelona

Novetats en el tractament del HPTS
Dra. Mª Jesús Lloret Cora. Metge Adjunt Servei de Nefrologia, Fundació Puigvert

Dijous, 26 d'abril de 2018. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 3: SOCIAL MEDIA EN NEFROLOGIA
Coordinador i Moderador: Dr. Edoardo Melilli. Nefròleg Especialista, Hospital U. de Bellvitge

Social Media i els seus diferents usos: Utilitat vs Patologia?
Dr. Fernando Fernández Aranda. Cap Unitat en Servei de Psiquiatria, Hospital U. de Bellvitge

Com las XXSS estan canviant la nostra especialitat?
Dr. Edoardo Melilli. Nefròleg Especialista, Hospital U. de Bellvitge

Fake news i bulos: el problema del contingut a les xarxes socials i els riscos per als pacients
Sr. Javier Granda Revilla. Periodista Científic, Vice-President de l'Asociación Nacional de Informadores de la Salud (A.N.I.S)

Social Media com a instrument d'aprenentatge per a joves nefròlegs
Dr. Omar Taco. Metge Adjunt Servei de Nefrologia, Hospital Germans Trias i Pujol

Com fer servir els Social Media: tips per crear una marca personal
Sra. Emma Álvarez. Social Media Manager

Dijous, 14 de juny de 2018. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 4: CONTROVÈRSIES EN ACCÉS VASCULAR
Coordinador i Moderador: Dr. Francesc Moreso Mateos. Cap Unitat Trasplantament Renal, Hospital Vall d'Hebron

“Fístula primer”, però per a tots?
Dr. Joan Manuel Díaz Gómez. Cap Secció Hemodiàlisi, Fundació Puigvert

Impacte de la monitorització en la supervivència de l'accés vascular: Només l'ecografia-doppler?
Dr. Néstor Fontseré Baldellou. Unitat Funcional Accés Vascular, Hospital Clínic de Barcelona

Dijous, 14 de juny de 2018. 20.30 – 21.30 h

SESSIÓ 5: TEST D'AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS

Aula d'Hemodiàlisi 2017

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Coordinació: Dra. Meritxell Ibernon. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Dr. Francesc Maduell. Hospital Clínic
Dr. Francesc Moreso. Hospital Vall d'Hebron
Data: Dijous, 16 de febrer de 2017
Seu: Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina – Campus Casanova
Carrer de Casanova, 143. Aula 2 i 3 (1ª Planta)

Dijous, 16 de febrer de 2017. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 1: TRACTAMENT DE LA INFECCIÓ PEL VHC EN DIÀLISI
Moderador: Dr. Francesc Maduell. Servei de Nefrologia. Hospital Clínic, Barcelona.

MANEIG DEL PACIENT AMB VHC EN DIÀLISI
Dra. Natalia Ramos. Servei de Nefrologia. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.

NOUS TRACTAMENTS VHC PER ERRADICAR VHC EN DIÀLISI
Dra. Maria Londoño. Servei de d'Hepatologia. Hospital Clínic, Barcelona.

Cas clínic 1
Dra. Gloria Martin. Diaverum, Barcelona.

Cas clínic 2
Dra. Lida Maria Rodas. Hospital Clínic, Barcelona.

Dijous, 30 de març de 2017. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 2: TRANSFERÈNCIA DE TÈCNICA DE DIÀLISI DEL PACIENT RENAL
Moderador: Dra. Maribel Troya. Servei de Nefrologia. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

AVENTATGES I INCONVENIENTS DE LES TÈCNIQUES DE DIÀLISI EN EL PACIENT AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
Dra. Inés Rama. Servei de Nefrologia. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat.

DIÀLISI ASSITIDA, CRITERIS D'INDICACIÓ EN HD I EN DP
Dra Verónica Duarte. Servei de Nefrologia. Hospital de Terrassa, Terrassa.

Cas clínic 1
Dr. Jordi Soler. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

Cas clínic 2
Dra Verónica Duarte. Hospital de Terrassa, Terrassa.

Dijous, 11 de maig de 2017. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 3: METABOLISME OSSI-MINERAL
Moderadora: Dra. Meritxell Ibernon. Servei de Nefrologia. Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí.

A PROPÒSIT DE LES NOVES GUIES KDIGO 2017
Dr. Jordi Bover. Servei de Nefrologia. Fundació Puigvert, Barcelona.

NOUS ASPECTES EN LA CALCIFILAXIS
Dr. Vicens Torregrosa. Servei de Nefrologia. Hospital Clínic, Barcelona.

Cas clínic 1
Dra. Alicia Molina. Hospital Clínic, Barcelona.

Cas clínic 2
Dra. Diana Oleas. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona.

Dijous, 15 de juny de 2017. 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 4: INSUFICIÈNCIA CARDÍACA EN EL PACIENT EN DIÀLISI: DEL REMODELATGE VENTRICULAR ESQUERRE A LA MIOCARDIOPATIA DILATADA
Moderador: Dr. Francesc Moreso. Servei de Nefrologia. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

AVALUACIÓ ECOCARDIOGRÀFICA
Dr. Alex Ruiz-Mayoral. Servei de Cardiologia. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat.

OPCIONS TERAPÈUTIQUES
Dr. Albert Martinez-Vea. Servei de Nefrologia. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Cas clínic 1
Dra. Aroa Rovira. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat.

Cas clínic 2
Dra. Oana Rap. Hospital Joan Despi Moises Broggi, Sant Joan Despí.

Dijous, 15 de juny de 2017. 20.30 – 21.30 h

SESSIÓ 5: TEST D'AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS

Aula d'Hemodiàlisi 2016

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Coordinació: Dr. Francesc Maduell. Hospital Clínic
Dr. Francesc Moreso. Hospital Vall d'Hebron
Dr. Joan Manuel Díaz. Fundació Puigvert
Data: Dijous, 11 de febrer de 2016
Seu: Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina – Campus Casanova
Carrer de Casanova, 143. Aula 2 i 3 (1ª Planta)

Dijous, 11 de febrer de 2016, 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 1: NUTRICIÓ EN HEMODIÀLISI
Moderador: Dr. Joan Manuel Díaz

AVALUACIÓ DE L'ESTAT NUTRICIONAL EN EL PACIENT EN HEMODIÀLISI
Dr. Jordi Calabia. Hospital Josep Trueta. Girona.

APLICACIÓ PUKONO
Dr. Josep Maria Galceran. Fundació Althaia. Manresa.

Cas clínic 1
Dra. Barbara Romano. Hospital Clínic. Barcelona.

Cas clínic 2
Dra. Anna Morera. Fundació Althaia. Manresa.

Dijous, 17 de març de 2016, 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 2: ASPECTES TÈCNICS EN HEMODIÀLISI
Moderador: Dr. Francesc Maduell

OPTIMITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL DIALITZADOR I FLUX LÍQUID DIÀLISI EN HDF ON-LINE
Dra. Raquel Ojeda. Hospital Clínic. Barcelona.

NOVES MEMBRANES
Dra. Elisabeth Coll. Fundació Puigvert. Barcelona.

Cas clínic 1
Dra. Fredzzia Graterol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Cas clínic 2
Dra. Maja Paula Zebielowicz. Hospital Vall d'Hebron. Barcelona.

Dijous, 5 de maig de 2016, 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 3: OSTEOPOROSI EN EL PACIENT EN HEMODIÀLISI
Moderador: Dr. Francesc Moreso

AVALUACIÓ
Dr. Antoni Gómez. Hospital Parc Taulí. Sabadell.

TRACTAMENT
Dr. Vicenç Torregrosa. Hospital Clínic. Barcelona.

Cas clínic 1
Dra. Laura Ribera. Centre Diàlisi Glòries. Fresenius. Barcelona.

Cas clínic 2
Dr. Josep Mora. Centre Diàlisi Granollers. Fresenius. Granollers.

Dijous, 16 de juny de 2016, 18.00 – 20.30 h

SESSIÓ 4: TORNADA DEL PACIENT TRASPLANTAT A HEMODIÀLISI
Moderador: Dr. Francesc Maduell

CONSIDERACIONS GENERALS
Dr. Francesc Moreso. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona.

QUÈ FAIG AMB LA IMMUNOSUPRESSIÓ?
Dr. Joan Manuel Díaz. Fundació Puigvert. Barcelona.

Cas clínic 1
Dra. Clara García-Carro. Fundació Althaia. Manresa.

Cas clínic 2
Dr. César Ruiz. Fundació Puigvert. Barcelona.

Dijous, 16 de juny de 2016, 20.30 – 21.30 h

SESSIÓ 5: TEST D'AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS

Aula d'Hemodiàlisi 2015

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Coordinació: Dr. Francesc Maduell. Hospital Clínic
Dr. Francesc Moreso. Hospital Vall d'Hebron
Dr. Joan Manuel Díaz. Fundació Puigvert
Data: Dijous, 5 de febrer de 2015
Seu: Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina – Campus Casanova
Carrer de Casanova, 143. Aula 2 i 3 (1ª Planta)

Dijous, 5 de febrer de 2015

TEMA 1: MONITORITZACIÓ D'ELECTROLITS A HEMODIÀLISI
Moderador: Dr. Francesc Maduell

Individualització del sodi
Dra. Raquel Ojeda

Individualització del bicarbonat
Dra. Elisabeth Coll

Cas clínic 1
Dr. Jordi Carreras

Cas clínic 2
Dr. Néstor Rodríguez

Dijous, 26 de març de 2015

TEMA 2: NEUROLOGIA I HEMODIÀLISI
Moderador: Dr. Francesc Moreso

Neurologia i pacient en hemodiàlisi
Dr. Sergio Martínez

Valoració estat cognitiu
Dr. Fabiola Dapena

Cas clínic 1
Dr. Carlos Soto

Cas clínic 2
Dra. Laura Ribera

Dijous, 7 de maig de 2015

TEMA 3: HEMODIÀLISI EN EL PACIENT AGUT
Moderador: Dr. Joan Manuel Díaz

Prescripció de dosi de diàlisi
Dr. Esteban Poch

Anticoagulació en el pacient agut o crònic complicat
Dra. Núria Montero

Cas clínic 1
Dra. Oana Rap

Cas clínic 2
Dr. Josep Mora

Dijous, 18 de juny de 2015

TEMA 4: MANTENIMENT DE L'ACCÉS VASCULAR
Moderador: Dr. Joan Manuel Díaz

Segellat de catèter
Dr. Àlex Soriano

Seguiment actiu de l'accès vascular
Dr. Ramon Roca

Cas clínic 1
Dr. Iván Gil

Cas clínic 2
Dr. Joaquim Martínez

Aula d'Hemodiàlisi 2014

Informació d'interés

Organitzat per: Societat Catalana de Nefrologia
Coordinació: Dr. Francesc Maduell. Hospital Clínic
Dr. Francesc Moreso. Hospital Vall d'Hebron
Dr. Joan Manuel Díaz. Fundació Puigvert
Data: Dijous, 20 de febrer de 2014
Seu: Universitat de Barcelona. Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona

Dijous, 20 de febrer de 2014

TEMA 1: COMPLICACIONS CARDÍAQUES INTRADIÀLISI
Moderador: Dr. Joan Manuel Díaz. Fundació Puigvert

Simptomatologia cardíaca a hemodiàlisi
Dra. Silvia Collado

Arítmia intradiàlisi i dolor precordial
Dr. Josep Maria Guerra

Cas clínic 1
Dra. Esther Martínez Camps

Cas clínic 2
Dra. Itziar Navarro Zorita

Dijous, 27 de març de 2014

TEMA 2: DIABETIS I DIÀLISI
Moderador: Dr. Joan Manuel Díaz. Fundació Puigvert

Monitorització de la diabetis a diàlisi
Dr. Alberto Martínez Castelao

Tractament de la diabetis a diàlisi
Dra. Patricía San José Terrón

Cas clínic 1
Dra. Cristina García Abilleira

Cas clínic 2
Dr. Josep Mora Macià

Dijous, 24 d'abril de 2014

TEMA 3: METABOLISME DEL FERRO I FERROTERÀPIA
Moderador: Dr. Francesc Maduell. Hospital Clínic

Diagnòstic de la ferropènia i guies
Dr. Francesc Moreso Mateos

Ferroteràpia
Dr. Aleix Cases Amenòs

Cas clínic 1
Dra. Verónica Ruiz

Cas clínic 2
Dr. Jordi Carreras

Dijous, 19 de juny de 2014

TEMA 4: DOSI CONVECTIVA
Moderador: Dr. Francesc Moreso. Hospital Vall d'Hebron

Definició de dosi convectiva
Dr. Francesc Maduell

Optimització del tractament convectiu
Dra. Marta Arias

Cas clínic 1
Dra. Pilar Ruiz

Cas clínic 2
Dra. Núria Montero Pérez

Reunió d'hivern

CONSENTIMENT INFORMAT

Cerrar

Utilitzem cookies própies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "política de Cookies".