S´ha publicat el llistat de casos clínics, comunicacions orals i pòsters acceptats per ser presentats en la propera XXXIV Reunió Anual de la Societat Catalana de Nefrologia:

http://socane.cat/nefrologia2018/#programa

Pel que fa als treballs acceptats com a casos clínics el temps d'exposició serà de 15 minuts per la exposició i 10 minuts per la discussió.

Per les comunicacions orals el temps d'exposició serà de 8 minuts més 2 minuts de discussió i pels pòsters el temps d'exposició serà de 5 minuts més 2 minuts de discussió.

La presentacions en PowerPoint dels casos clínics i de les comunicacions orals s'hauran d'enviar per correu electrònic a la secretaria tècnica (nefrologia01@actoserveis.com) abans del 14 de maig, per poder deixar-les carregades a l'ordinador de sala.

Per aquells treballs que s'hagin de presentar com a pòster, agrairem que es remetin per correu electrònic a la secretaria tècnica (nefrologia01@actoserveis.com), un Power Point, mida 90 cm. x 110 cm. vertical o en format JPEG, abans del 11 de maig per poder imprimir-ho i poder col·locar els pòsters des de l'inici de la reunió. En breu publicarem al web el numero de panell d'exposició del pòster per comunicar-ho en l'enviament del pòster a la secretaria.