Formulari d'inscripció al Aula d'Hemodiál·lisi 2017


Cognom 1: Cognom 2: Nom:
DNI:
Adreça: CP: Població:
Centre de treball: Especialista, MIR o infermeria: Especialitat:
Telèfon: Email:

Si us plau teclegi el codi que veu a continuació:
Codi de seguretat  94028
 

Protecció de dades
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat pròpia del formulari. El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions que preveu la LOPD, adreçant-se per escrit a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA.


Secretaria

C/ Bonaire, 7 |08301 Matarò (Barcelona)
Tel. 937 552 382 |nefrologia@actoserveis.com